WTF is ankeren?

W.T.F. is ankeren?

In ons leven hebben we allemaal ankers. Je hoort een liedje op de radio, je ruikt de geur van een sigaar, je ziet een regenboog of rijdt in een specifieke straat en jouw gedachten denken meteen aan een bepaalde situatie. Er vindt een reactie plaats in jouw lichaam.

Je kan ook zelf ankers creëren om een gevoel wat jij vaker wilt voelen te kunnen oproepen. Denk bijvoorbeeld aan motivatie, kracht, motivatie en zelfvertrouwen. Ik gebruik dit in mijn coaching regelmatig.

Hoe dit werkt?

1.Kies een gevoel

2.Zorg dat je goed ontspant

3.Denk aan een moment/situatie waar jij een sterk gevoel had van het gevoel dat je wilt ankeren

4.Ga echt in dit moment zitten, maak het beeld groter, helderder, adem dit gevoel door je hele lichaam heen.

5.Zet dan jouw duim en wijsvinger op elkaar en hou het gevoel vast voor 10-15 sec.

6.Open dan je ogen en kijk even goed om je heen

7.Test het anker, zet je duim en je wijsvinger op elkaar en merk dat het gevoel wat je bij 1 hebt gekozen weer naar bovenkomt.


Het kan zijn dat je het anker nog niet sterk genoeg vindt, herhaal dan de stappen nogmaals om het gevoel wat je wilt ankeren op te roepen met een ander moment/situatie. Succes!